Разбери какво знае Google за теб! - De-sign.bg

Разбери какво знае Google за теб!

Почти постоянно се спекулира с това колко много лични данни и информация е достъпна и видима от Google. Имаме на разположение шест линка, благодарение на които можем да разберем какво всъщност Google вижда и знае за нас и за какви цели се използва тази информация.